Smluvní agenda
 • příprava smluv mezi nepodnikateli i podnikateli (C2C, B2C, B2B)
 • příprava převodů nemovitostí
 • právní pomoc při zřízení zatížení nemovitostí (služebnosti, zástavní práva)
 • dohody v rámci rodinného práva


 
Korporátní agenda
 • komplexní korporátní správa
 • zakládání společností
 • příprava a pořádání valných hromad
 • převody společností


 
Občanské právo
 • právní pomoc při dědických záležitostech
 • pomoc při řešení sousedských sporů
 • vymáhání újmy (majetkové i nemajetkové)
 • správa pohledávek


 
Veřejné zakázky
 • právní pomoc uchazečům při posouzení kvalifikačních podmínek a zpracování nabídek
 • zastupování uchazečů ve vztahu k zadavateli
 • zastupování uchazečů před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování uchazečů před správními soudy


 
Rodinné právo
 • rozvody manželství (sporné i nesporné)
 • vyživovací povinnost mezi manželi
 • vyživovací povinnost rodičů k dítěti
 • vyživovací povinnost ostatních členů rodiny


 
Insolvenční právo
 • právní pomoc při uplatňování pohledávek za dlužníkem, vč. zastupování při výkonu funkce člena věřitelského výboru (zástupce věřitelů)
 • právní pomoc subjektům v úpadku či hrozícím úpadku
 • právní pomoc subjektům v insolvenčním řízení
 • zastupování insolvenčních správců v incidenčních sporech


 
Trestní právo
 • obhajoba v trestním řízení
 • právní pomoc poškozeným trestnou činností
 • uplatňování náhrady újmy z důvodu nezákonného trestního stíhání či vazby


 
O nás

Jsme menší advokátní kancelář s velkými možnostmi. Svým klientům zaručujeme osobní přístup a garantujeme hluboké znalosti řešené problematiky a mnoho zkušeností s danými právními problémy. Ke svým klientům přistupujeme otevřeně, upřímně a tak, aby bylo co nejdříve nalezeno vhodné řešení jejich případů. Netváříme se, že rozumíme všemu a v případě, kdy s danou problematikou nemáme dostatečné zkušenosti, umíme svým klientům doporučit odborníka na danou problematiku. Za svou prací si stojíme, ale pro všechny případy jsme pojištěni na 50.000.000 Kč.

 
Právní služby
Smluvní agenda
Smluvní agenda
 • příprava smluv mezi nepodnikateli i podnikateli (C2C, B2C, B2B)
 • příprava převodů nemovitostí
 • právní pomoc při zřízení zatížení nemovitostí (služebnosti, zástavní práva)
 • dohody v rámci rodinného práva
 • účast při kontraktačních jednáních
Občanské právo
Korporátní agenda
 • komplexní korporátní správa
 • zakládání společností
 • příprava a pořádání valných hromad
 • převody společností
 • řešení vztahů mezi společností a jejími orgány
 • přeměny společností
 • likvidace
Trestní právo
Občanské právo
 • právní pomoc při dědických záležitostech
 • pomoc při řešení sousedských sporů
 • vymáhání újmy (majetkové i nemajetkové)
 • správa pohledávek
 • právní pomoc s bytovou problematikou
 • řešení spoluvlastnických problémů
Obcohndí právo
Veřejné zakázky
 • právní pomoc uchazečům při posouzení kvalifikačních podmínek a zpracování nabídek
 • zastupování uchazečů ve vztahu k zadavateli
 • zastupování uchazečů před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování uchazečů před správními soudy
 • právní pomoc zadavatelům, včetně komplexní administrace
Smluvní agenda
Veřejné právo
 • zastupování klientů v rámci správních řízení
 • zastupování klientů v přestupkovém řízení
 • právní pomoc klientům při řešení otázek stavebního práva
 • právní pomoc při katastrálním řízení
Občanské právo
Rodinné právo
 • rozvody manželství (sporné i nesporné)
 • vyživovací povinnost mezi manželi
 • vyživovací povinnost rodičům k dítěti
 • vyživovací povinnost ostatních členů rodiny
 • úprava práv k dítěti
Trestní právo
Insolvenční právo
 • právní pomoc při uplatňování pohledávek za dlužníkem, vč. zastupování člena věřitelského výboru (zástupce věřitelů)
 • právní pomoc subjektům v úpadku, hrozícím úpadku a v insolvenčním řízení
 • zastupování insolvenčních správců v incidenčních sporech
 • uplatňování náhrady škody z titulu tzv. „šikanozního“ insolvenčního návrhu či za statutárním orgánem dlužníka
Obcohndí právo
Trestní právo
 • obhajoba v trestním řízení
 • právní pomoc poškozeným trestnou činností
 • uplatňování náhrady újmy z důvodu nezákonného trestního stíhání či vazby

Obchodní právo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tempor laoreet odio nec feugiat. Etiam sit amet libero maximus dolor egestas faucibus nonLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tempor laoreet odio nec feugiat. Etiam sit amet libero maximus dolor egestas faucibus nonLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tempor laoreet odio nec feugiat. Etiam sit amet libero maximus dolor egestas faucibus nonLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque tempor laoreet odio nec feugiat. Etiam sit amet libero maximus dolor egestas faucibus non

 • poradenství pri účasti ve veřejných zakázkách
 • zakázané nároky mezi soutěžiteli, zneužití dominance
 • nároky z nekalé soutěže
 • poradenství pri účasti ve veřejných zakázkách
 • zakázané nároky mezi soutěžiteli, zneužití dominance
Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Cena za poskytování právních služeb je určována individuálně s ohledem na složitost a obsáhlost případu. V případě absence jiné dohody je cena určena vyhláškou č. 177/1996 Sb. (advokátním tarifem).

Náš team
JUDr. Lukáš Klicpera

Lukáš je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde mu byl v roce 2009 udělen titul magistra práv a v roce 2012 titul doktora práv.

Telefon: +420 777 713 350
email: lukas@klicpera.cz

Mgr. Jana Polická

Jana je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde jí byl v roce 2013 udělen titul magistra práv.

Telefon: +420 777 713 196
email: jana@klicpera.cz

Kontakt
a fakturační údaje
Telefon:
(+420) 777 713 350

Email:
office@klicpera.cz

Adresa:
Sokolská 1802/32, 120 00 Praha
Bankovní spojení

UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia a.s.
č.účtu: 2111130990/2700

ČAK: 14585 / DS: hkcmmzv
IČO: 1170988 / DIČ: CZ8508151201